IX. Pomiary i przeglądy okresowe instalacji elektrycznych

IX. POMIARY I PRZEGLĄDY OKRESOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Usługa

Cena

1.

Rezystancja izolacji jednego  obwodu jednofazowego

10zł

2.

Rezystancja izolacji jednego obwodu trójfazowego 400V

12zł

3.

Impedancja pętli zwarcia 1 obwodu (pomiar zerowania)

5zł

4.

Impedancja pętli zwarcia obwodu zabezpieczonego różnicówką   1 punkt

5zł

5.

Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego

15zł

6.

Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego,  szt –1

35zł

7.

Badanie natężenia i równomierności  oświetlenia-  1 punkt pomiarowy

1,5zł

8.

Przegląd instalacji oraz ocena stanu technicznego do 50 punktów – Przy większej ilości opust do 50%

35zł

9.

Badanie linii kablowej niskiego napięcia ilości żył 3-5

30zł – 50zł

10.

Badanie linii kablowej ( kabel sterowniczy lub sygnalizacyjny), ilość żył od 7 do 24

40zł – 90zł

11.

Badanie uziemienia ochronnego

30 zł

12.

Opracowanie protokołu z pomiarów (za każde rozpoczęte 10 stron)

75 zł