VI. Roboty ziemne kablowe – bez materiałów

VI. ROBOTY ZIEMNE KABLOWE – BEZ MATERIAŁÓW

Usługa

Cena

1.

Ręczne wykonanie 1 m.b.( metra bieżącego) wykopu od 0.7 do 1 m głębokości

90zł – 260zł

2.

Wykonanie podsypki pod kabel do napięcia 1kV – 1 m.b.

10zł – 40zł

3.

Ułożenie bednarki uziemiającej w wykopie wraz z podłączeniem – 1mb

15zł – 45zł

4.

Ułożenie w wykopie 1 m.b. kabla YKY o przekroju 10 mm2 do 35 mm2

15zł – 35zł

5.

Ułożenie w wykopie 1 m.b.. kabla YKY o przekroju 10 mm2 do 35 mm2 w rurze osłonowej typu AROT

85zł – 190zł

6.

Wyłożenie w wykopie niebieskiej foli ostrzegawczej

8zł – 15zł

7.

Podłączenie kabla pod złącze kablowe ZK –szt.1

300zł – 800zł

8.

Podłączenie kabla do rozdzielni głównej RG – szt.1

200zł – 500zł

9.

Montaż złącza kablowego  ZK – szt.1

1000zł – 2000zł