VIII. Prace pomocnicze – wykucie i przebicie

VIII.  PRACE POMOCNICZE – WYKUCIE I PRZEBICIE

Usługa

Cena

1.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50

15zł – 20zł

2.

Wykonanie w betonie otworu pod puszkę łączeniową fi 80 × 50

35zł – 50zł

3.

Wykonanie 1 m.b. bruzdy 2 cm x 1 cm w betonie pod przewód

20zł

4.

Wykucie w betonie 1 m.b. trasy 5 cm x 2 cm pod przewody

25zł – 35zł

5.

Wykonanie przebicia fi 20 mm w betonie przez ścianę lub strop grubości 30 cm

15zł – 35zł

6.

Wykucie otworu pod obsadzenie rozdzielnicy do 1 m2 w ścianie ; porotherm , gazobeton lub cegła

150zł – 300zł

7.

Wykucie otworu pod obsadzenie rozdzielnicy do 1 m2 w ścianie z betonu

1200zł – 2000zł

8.

Wywiercenie otworu fi 6 – 10  w betonie i obsadzenie kołka rozporowego

0,5zł

9.

Wykucie 1 m.b. bruzdy pod przewód w pełnej cegle

8zł

10.

Wykucie 1 m.b. bruzdy pod przewód w cegle porotherm

3zł

11.

Wykucie 1 m.b. bruzdy pod przewód w bloczku gazobetonowym

3zł