Oferta elektroinstalacyjna

 • Kompleksowe instalacje elektryczne: domowe i przemysłowe
 • Instalacja odgromowe i ochronne
 • Cyfrowe i analogowe instalacje domofonowe
 • Instalacje RTV i SAT
 • Instalacje alarmowe i systemy monitoringu 
 • Automatyka przemysłowa
 • Wykonywanie linii elektrycznych kablowych i napowietrznych
 • Budowa i konserwacja stacji transformatorowych
 • Oświetlenie zewnętrzne dróg, hal i placów
 • Odbiorcze i okresowe pomiary i przeglądy elektryczne
 • Projekty sieci elektroenergetycznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • Doradztwo przy składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia
 • Obsługa geodezyjna